Wednesday, 8 October 2014

Terkini Kelantan Darul Cukai

Cukai itu cukai ini semuanya dikutip tapi hasil sedikit pun tidak menyumbang ke arah pembangunan Kelantan. Pelaburan tidak ada, peluang pekerjaan tidak ada, masalah air, masalah itu masalah ini pelbagai masalah timbul tetapi semuanya dipandang sepi dan menyalahkan kerajaan pusat semata-mata.  

0 comments:

Post a Comment