Friday, 11 April 2014

ANWAR SAKIT KUAT?, KESIHATAN MEROSOT?- SEMUA PROGRAM REFORMASI 2.0 DIMINTA BATALAnwar Ibrahim, 67 tahun, tidak sihat dan tidak dapat hadir dalam program Himpunan Reformasi 2.0yang dijadualkan di Dataran Kg Tok Dagang, Ampangan, Seremban semalam.
“Maaf- saya kurang sihat. Nurul Izzah ganti (saya), insya Allah,” kata Anwar dalam twitternya, 10 April.23 jam yang lalu, Anwar memberitahu pengikut twitternya bahawa beliau perlu tidur awal kerana beliau masih kurang sihat.

0 comments:

Post a Comment