Tuesday, 25 November 2014

#PAU 2014 Intipati Ucapan TPM ,Gesa Kekal Akta Hasutan
matlamat ini boleh kita capai jika kita meletakkan asas-asas yang kukuh untuk perpaduan dalam sistem pendidikan kita. Ini termasuklah memperkasa Bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan menjadikan perpaduan nasional sebagai agenda utama semua aliran persekolan di negara kita, termasuk di sekolah jenis kebangsaan, sekolah menengah persendirian cina, sekolah agama rakyat, sekolah swasta dan lain-lain.


jangan lagi ada kisah murid tidak tahu berbahasa Melayu sedangkan bahasa Melayu adalah bahasa Kebangsaan negara kita.

pada hemat saya juga, dalam semangat untuk mengikis sikap prejudis sesama rakyat, adalah wajar kerajaan mengambil tindakan tegas dalam membendung kenyataan-kenyataan yang menyentuh sensitiviti kaum dan agama daripada memercikkan api perbalahan. adalah lebih baik kita mencegah daripada nantinya terpaksa merawat luka permusuhan yang parah. Kerana itu saya telah menyatakan pendirian saya mengenai Akta Hasutan

0 comments:

Post a Comment