Tuesday, 25 November 2014

#PAU 2014 INTIPATI UCAPAN TPM:Bangkitlah Melayu
Tetapi di sebalik semua pencapaian ini . Yang Amat Berhormat Presiden dan saya selaku Timbalan sering memikirkan adakah kita boleh memejamkan mata dan memekakkan telingan dengan tidak berbuat apa-apa jika kaum Bumiputera yang merupakan 67.4% daripada rakyat negara kita masih berada dalam kumpulan berpendapatan rendah; jika 4 juta daripada 6.5 juta pekerja mencarum dalam KWSP di negara kita berpendapatan kurang RM2000 sebulan; jika jurang ketidaksaksamaan di negara kita antara yang tertinggi di rantau ini;jika rakyat masih tidak mampu memiliki rumah sendiri.

0 comments:

Post a Comment